Omiljeno (0)

Moja trgovina

0

Pravila o zaštiti privatnosti

Pepco Croatia d.o.o.
Inačica na snazi od 17. veljače 2020.

Ovom Politikom privatnosti utvrđena su detaljna pravila za obradu osobnih podataka koje društvo Pepco Croatia d.o.o. prikuplja od korisnika svojih mrežnih mjesta.

1. Administrator

Pepco Croatia d.o.o., s registriranim uredom u Zagrebu, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11

2. Službenik za zaštitu podataka grupacije Pepco i podaci za kontakt

Sva društva grupacije Pepco imenovala su službenika za zaštitu podataka, koji je dostupan za savjetovanje o svim pitanjima povezanima s obradom osobnih podataka i ostvarivanjem prava povezanih s obradom podataka.

Ako želite stupiti u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka grupacije Pepco, upotrijebite podatke za kontakt navedene u nastavku:
Adresa: Daniel Wieszczycki
Službenik za zaštitu podataka (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, Poznanj
Adresa e-pošte: iodo@pepco.eu

3. Ukoje se svrhu vrši obrada Vaših osobnih podataka?

3.1. Općenito, tijekom posjeta našim mrežnim mjestima ne morate pružati osobne podatke.

3.2. Kada upotrebljavate naša mrežna mjesta, prikupljamo informacije o interakcijama korisnika s mrežnim mjestima i sadržajem, uključujući: informacije o uređaju i evidenciju, odnosno zapisnike sustava koji obuhvaćaju datum i vrijeme posjeta te IP broj uređaja s kojeg je veza uspostavljena, kao i statističke podatke o pregledavanju za mrežna mjesta te o prometu prema i s pojedinačnih stranica. Svrha prethodno navedenih radnji jest poboljšati mrežna mjesta. Podaci pohranjeni u zapisnicima poslužitelja nisu povezani s pojedinačnim osobama koje upotrebljavaju mrežno mjesto ili sustav i Administrator ih ne upotrebljava za identifikaciju korisnika.

3.3. Podložno Vašoj izričitoj privoli, također možemo upotrebljavati tehnologije kao što su kolačići i obrađivati osobne podatke, kao što su IP adresa i identifikacijske oznake kolačića, kako bismo personalizirali prikazani sadržaj i oglase na temelju Vaših interesa, kako bismo mjerili učinkovitost oglasa i sadržaja te kako bismo dobili informacije o primateljima koji su pregledali oglase i sadržaj.

3.4. Osim toga, podložno Vašoj izričitoj privoli, Vaši se podaci također mogu obrađivati u svrhu izravnog marketinga putem newslettera. Za više informacija pogledajte Politiku privatnosti za Pepco newsletter.

4. Koliko dugo se Vaši osobni podaci pohranjuju?

4.1. Za potrebe upravljanja botovima i zlouporabama, kao i u svrhu poboljšanja statističkih podataka i usluge, Vaši će se podaci obrađivati sve dok ne podnesete prigovor ili dok više ne koristite usluge Administratora.

4.2. Podaci upotrijebljeni za personalizaciju prikazanog sadržaja i oglasa, za mjerenje učinkovitosti oglasa i sadržaja te za dobivanje informacija o primateljima koji su pregledali oglase i sadržaj obrađivat će se dok ne povučete privolu za takvu obradu.

4.3. Slat ćemo Vam newsletter dok ne povučete privolu za njegovo primanje.

5. Koja je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka?

5.1. Za potrebe upravljanja botovima i zlouporabama, kao i u svrhu poboljšanja statističkih podataka i usluge te, u nekim slučajevima, u svrhu marketinga, Vaši će se podaci obrađivati na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR) (legitimni interesi Administratora). Osiguranje sigurnosti njegovih usluga, trajno poboljšanje proizvoda Administratora i provedba statističkih anketa predstavljaju legitimni interes Administratora.

5.2. U slučaju podataka koji se obrađuju u svrhu personalizacije prikazanog sadržaja i oglasa, mjerenja učinkovitosti oglasa i sadržaja te dobivanja informacija o primateljima koji su pregledali oglase i sadržaj, pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka jest članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a – Vaša dobrovoljna privola.

5.3. Pravna osnova za slanje newslettera također je Vaša dobrovoljna privola.

6. Zahtjev za pružanje podataka

6.1. Za potrebe upravljanja botovima i zlouporabom unutar usluga Administratora, za potrebe statističkog mjerenja i poboljšanja usluga Administratora, obrada podataka nužna je kako bi se zajamčila visoka kvaliteta usluga Administratora. Ako se Vaši osobni podaci ne prikupljaju u te svrhe, to može onemogućiti pravilno pružanje usluga.

6.2. U slučaju podataka koji se obrađuju u svrhu personalizacije prikazanog sadržaja i oglasa, mjerenja učinkovitosti oglasa i sadržaja te dobivanja informacija o primateljima koji su pregledali oglase i sadržaj, takvi se podaci neće prikupljati bez Vaše izričite privole.

6.3. Pružanje osobnih podataka u marketinške svrhe (newsletter) dobrovoljno je.

7. Kojim će se primateljima prenositi Vaši osobni podaci?

7.1. Vaši se osobni podaci mogu prenositi subjektima koji obrađuju osobne podatke na zahtjev Administratora, uključujući pružatelje usluga IT-ja i marketinške agencije, pod uvjetom da takvi subjekti obrađuju podatke na temelju ugovora sklopljenog s Administratorom te isključivo u skladu s uputama Administratora.

7.2. Podložno Vašoj izričitoj privoli, Vaši se podaci također mogu prenositi ostalim subjektima koji analiziraju mrežni promet te koji personaliziraju prikazani sadržaj i oglase te mjere učinkovitost oglasa i sadržaja.

7.3. Vaši se podaci također mogu prenositi subjektima ovlaštenima za njihovo stjecanje u skladu s primjenjivim pravom, npr. tijelima za izvršavanje zakonodavstva, ako nadležno tijelo podnese relevantan zahtjev na temelju primjerene pravne osnove (npr. za potrebe kaznenog postupka koji je u tijeku).

7.4. Mrežna mjesta Administratora mogu upotrebljavati takozvane dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Uporabom funkcija koje pružaju ti dodaci možete predložiti određeni sadržaj ili dijeliti sadržaj na društvenoj mreži. Imajte na umu da, dok upotrebljavate te dodatke, razmjenjujete podatke između sebe i društvene mreže. Administrator ne obrađuje takve podatke i nije svjestan toga koji se podaci prikupljaju. Stoga Vas potičemo da prije uporabe dodatka pročitate uvjete uporabe i politike privatnosti koje primjenjuju vlasnici takvih društvenih mreža.

8. Prijenos podataka izvan Europskog gospodarskog područja

Vaši se osobni podaci mogu prenositi u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog područja. Primjerice, podaci se mogu prenositi društvima grupacije Google na temelju Izjave o sustavu zaštite privatnosti, u kojoj Google izjavljuje da je usklađen s načelima koja je utvrdilo Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti te švicarsko-američkog sustava zaštite privatnosti, kojima su uređeni prikupljanje, uporaba i pohranjivanje osobnih podataka iz država članica EU-a, odnosno Švicarske.

Ako upotrebljavate naše alate za zapošljavanje, podaci se također mogu prenositi društvima grupacije SAP, čije usluge i sustave upotrebljavamo u svojem postupku zapošljavanja.

Podaci će se prenositi ostalim subjektima ako pruže primjerene mjere zaštite i pod uvjetom da su dostupni djelotvorni pravni lijekovi u pogledu osobnih podataka.

9. Koja su Vaša prava u pogledu obrade Vaših osobnih podataka?

U vezi s time kako obrađujemo Vaše osobne podatke, imate sljedeća prava:

pravo na pristup Vašim podacima, uključujući dobivanje njihovih kopija,
pravo na ispravljanje podataka,
pravo na brisanje podataka (u određenim situacijama),
pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu zaduženom za zaštitu osobnih podataka,
pravo na ograničenje obrade.

Nadalje, u mjeri u kojoj se Vaši podaci obrađuju na temelju privole ili u okviru pružene usluge (podaci su nužni za pružanje usluge), možete iskoristiti sljedeća prava:
pravo na povlačenje privole u mjeri u kojoj se podaci obrađuju na toj osnovi. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade utemeljene na temelju privole prije njezina povlačenja.
pravo na prenosivost podataka, odnosno na primanje Vaših osobnih podataka od Administratora, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu. Također imate pravo na prijenos tih podataka drugom administratoru.
Kako biste ostvarili ova prava, obratite se Službeniku za zaštitu podataka na adresi iodo@pepco.eu.

10. Kolačići

10.1. Kada upotrebljavate mrežna mjesta Administratora, ostajete anonimni sve dok ne odlučite drugačije. Administratorova mrežna mjesta upotrebljavaju informacije navedene u zapisnicima sustava koje proizlaze iz općih pravila za internetske veze (npr. IP adresa) u tehničke svrhe povezane s upravljanjem poslužiteljem. Osim toga, IP adrese upotrebljavaju se za prikupljanje općih, statističkih demografskih podataka (npr. o regiji u kojoj je veza uspostavljena).

10.2. Vaš mrežni preglednik može pohranjivati tekstualne datoteke (kolačiće) na Vašem računalu. Kolačići sadržavaju informacije nužne za ispravan rad mrežnog mjesta, osobito u područjima u kojima se zahtijeva autorizacija.

10.3. Administratorova mrežna mjesta pohranjuju kolačiće na računalima korisnika u sljedeće svrhe:

u svrhu bolje prilagodbe mrežnih mjesta potrebama korisnika, primjerice kako bi Vam se prikazao popis trgovina u Vašoj blizini;
u svrhu izrade statistike o pregledima;
u svrhu predstavljanja mrežnih oglasa čiji je sadržaj najrelevantniji za interese korisnika.

10.4. S obzirom na trajanje kolačića i ostalih sličnih tehnologija, upotrebljavamo dvije glavne vrste kolačića:

kolačiće sesije – to su privremene datoteke koje se pohranjuju na krajnjem uređaju korisnika sve dok se korisnik ne odjavi, ne napusti mrežno mjesto i aplikaciju ili ne onemogući softver (mrežni preglednik);
trajne kolačiće – ovi se kolačići pohranjuju na krajnjem uređaju korisnika tijekom vremena utvrđenog u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ne izbriše.

10.5. S obzirom na svrhu kolačića i ostalih sličnih tehnologija, upotrebljavamo sljedeće glavne vrste:

datoteke koje se upotrebljavaju za osiguranje sigurnosti, npr. za upravljanje zlouporabom
kolačići performansi – omogućuju prikupljanje informacija o uporabi mrežnih mjesta;

Naziv

Pružatelj

Svrha

Trajanje

rc::a

Google

Ovaj se kolačić upotrebljava za razlikovanje ljudi i botova.

Trajno

rc::c

Google

Ovaj se kolačić upotrebljava za razlikovanje ljudi i botova.

Sesija

test_cookie

Google

Upotrebljava se kako bi se utvrdilo podržava li korisnikov preglednik kolačiće.

1 dan

CONSENT

YouTube

Upotrebljava se kako bi se utvrdilo je li posjetitelj prihvatio marketinšku kategoriju u obavijesti o kolačićima. Ovaj je kolačić nužan za usklađenost mrežnog mjesta s GDPR-om.

2 godine

pepco_cookies

Pepco

 

1 mjesec

funkcionalni kolačići – omogućuju „pamćenje” odabranih postavki korisnika i personalizaciju korisnikova sučelja, primjerice u pogledu odabranog jezika ili regije u kojoj se korisnik nalazi, veličine znakova, izgleda mrežnog mjesta itd.;

Naziv

Pružatelj

Svrha

Trajanje

YSC

YouTube

Registrira jedinstveni ID u svrhu vođenja statistike o tome koje je videozapise na YouTubeu korisnik pogledao.

Sesija

_ga 

Google

Registrira jedinstveni ID koji se upotrebljava za izradu statističkih podataka o tome kako posjetitelj upotrebljava mrežno mjesto.

2 godine

_gat 

Google

Ovaj kolačić upotrebljava Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva.

1 dan

_gid

Google

Registrira jedinstveni ID koji se upotrebljava za izradu statističkih podataka o tome kako posjetitelj upotrebljava mrežno mjesto.

1 dan

collect

Google

Upotrebljava se za slanje podataka o posjetiteljevu uređaju i ponašanju.

Sesija

_dc_gtm_

Google

Upotrebljava se za spremanje broja zahtjeva za uslugom.

1 minuta

AMP_TOKEN

Google

Upotrebljava se za spremanje jedinstvenog ID-ja korisnika.

30 sekundi do 1 godinu

__utma

Google

Upotrebljava se za razlikovanje korisnika i sesija.

2 godine

__utmt

Google

Upotrebljava za regulaciju stope zahtjeva.

10 minuta

__utmb

Google

Upotrebljava se za utvrđivanje novih sesija/posjeta.

30 minuta

__utmz

Google

Sprema izvor prometa ili kampanju iz kojih je vidljivo kako je korisnik došao do vašeg mrežnog mjesta.

6 mjeseci

__utmv

Google

Upotrebljava se za spremanje prilagođenih varijabilnih podataka na razini posjetitelja.

2 godine

OTZ

Google

Pruža agregatnu analizu posjetitelja mrežnog mjesta.

14 dana

oglašivački kolačići – omogućuju pružanje oglašivačkog sadržaja koji odgovara interesima korisnika; mrežna mjesta upotrebljavaju ponovno ciljanje, koje je vrsta internetskog marketinga. Na taj način naši partneri mogu prikazivati oglase korisnicima na temelju njihovih interakcija s mrežnim mjestom. Primjerice, korisnicima koji su pregledali informacije o odjeći na mrežnom mjestu može se prikazati oglas u kojem su predstavljeni pregledani proizvodi dok posjećuje druga mrežna mjesta.
statistički kolačići – upotrebljavaju se za izradu statistike o mrežnim mjestima i aplikacijama.

Naziv

Pružatelj

Svrha

Trajanje

_gac

Google

Upotrebljava se za spremanje i praćenje dosega u pogledu publike.

90 dana

_gcl

Google

Upotrebljava se za spremanje i praćenje konverzija.

Trajno

c_user

Facebook

Upotrebljava se za spremanje jedinstvenog ID-ja korisnika.

30 dana

presence

Facebook

Upotrebljava se za spremanje korisnikova statusa čavrljanja.

Sesija

_js_datr

Facebook

Upotrebljava se za spremanje postavki korisnika.

2 godine

_fbc

Facebook

Upotrebljava se za spremanje posljednjeg posjeta.

2 godine

fbm*

Facebook

Upotrebljava se za spremanje pojedinosti o računu.

1 godina

xs

Facebook

Upotrebljava se za spremanje jedinstvenog ID-ja sesije.

3 mjeseca

wd

Facebook

Upotrebljava se za spremanje dimenzija prozora preglednika.

1 tjedan

fr

Facebook

Upotrebljava se za ponovno ciljanje i pružanje oglasa.

3 mjeseca

act

Facebook

Upotrebljava se za spremanje prijavljenih korisnika.

90 dana

_fbp

Facebook

Upotrebljava se za spremanje i praćenje posjeta na različitim mrežnim mjestima.

3 mjeseca

LOGIN_INFO

YouTube

Omogućuje praćenje pregleda videozapisa na YouTubeu.

Između 6 mjeseci i 10 godina

PREF

YouTube

Upotrebljava se za spremanje postavki korisnika.

8 mjeseci

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Upotrebljava se za izradu procjene mrežne propusnosti korisnika na stranicama s ugrađenim YouTubeovim videozapisima.

179 dana

APISID

Google

Upotrebljava se za personalizaciju oglasa.

 

SID

Google

Pomaže u sprječavanju prijevara i neovlaštenog pristupa.

2 godine

AID

Google

Upotrebljava se za povezivanje podataka o korisniku na različitim uređajima, za koordinaciju oglasa i mjerenje konverzije.

2 godine

NID

Google

Upotrebljava se za spremanje podataka o korisnicima i personalizaciju oglasa.

6 mjeseci

IDE

Google

Ovaj kolačić upotrebljava Google DoubleClick za registraciju korisničke interakcije i mjerenje učinkovitosti oglasa.

1 godina

SAPSID

Google

Upotrebljava se za spremanje podataka o korisnicima i personalizaciju oglasa.

2 godine

HSID

Google

Pomaže u sprječavanju prijevara i neovlaštenog pristupa.

2 godine

VSC

YouTube

Omogućuje praćenje broja pregleda videozapisa na YouTubeu.

Sesija

remote_sid

YouTube

Omogućuje praćenje broja pregleda videozapisa na YouTubeu.

Sesija

llbcs

YouTube

Omogućuje praćenje broja pregleda videozapisa na YouTubeu.

Sesija

wide

YouTube

Omogućuje praćenje pregleda videozapisa na YouTubeu.

Sesija

10.6. Možete definirati postavke svojeg preglednika kako biste onemogućili pohranjivanje kolačića, osobito onih koji se upotrebljavaju u marketinške svrhe, na Vašem tvrdom disku. U pregledniku također možete u potpunosti onemogućiti pohranjivanje kolačića na tvrdom disku Vašeg računala.

10.7. Više informacija o kolačićima i ostalim tehnologijama dostupno je, primjerice, na poveznici wszystkoociasteczkach.pl ili u odjeljku Pomoć izbornika Vašeg preglednika.

Naše kolekcije

Odjeća i dodaci

Štrumpfovi

Kolekcija dodataka za dom

Cvijeće je u modi

Tako mnogo, tako povoljno!

Ljetni SUPER HITOVI

Zašto vrijedi kupovati u Pepcu?

Uvijek smo blizu Vas.

Pepco trgovine dostupne su gotovo na području cijele zemlje.

Uvijek niske cijene

U Pepcu ćete po niskim cijenama naći sve što Vam je potrebno.

Široki izbor

U Pepcu ćete naći široki izbor proizvoda za sebe, obitelj i kuću.

Kupujte bez bojazni

Imate pravo na povrat robe u bilo kojoj trgovini u zemlji u roku od 30 dana.