Kutije i košare – 50% popusta na drugi kupljeni proizvod / Promocija vrijedi od 16. 7. do 29. 7. 2024. / Pogledajte pravila za više informacija

Omiljeno (0)

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE “PRIBOR ZA ROŠTILJ, JEDNOKRATNE ČAŠE, JEDNOKRATNI TANJURI I SALVETE -50% NA DRUGI PROIZVOD “

PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE “PRIBOR ZA ROŠTILJ, JEDNOKRATNE ČAŠE, JEDNOKRATNI TANJURI I SALVETE -50% NA DRUGI PROIZVOD “

§ 1.
Opće odredbe

1. Ovim pravilima promotivne kampanje (dalje u tekstu: “Pravila”) se uređuju odredbe i uvjeti prodaje proizvoda u okviru promotivne kampanje “PRIBOR ZA ROŠTILJ, JEDNOKRATNE ČAŠE, JEDNOKRATNI TANJURI I SALVETE -50% NA DRUGI PROIZVOD “ (dalje u tekstu: “Promotivna kampanja”).

2. Promotor Promotivne kampanje je trgovačko društvo Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS 081038164, s temeljnim kapitalom od 15.000 EUR, OIB: 43416900320 (dalje u tekstu: „Promotor ”).

3. Promotivna kampanja se provodi u svim PEPCO trgovinama otvorenima u Hrvatskoj tijekom njihovog radnog vremena (dalje u tekstu: “PEPCO trgovine”).

4. Promotivna kampanja provoditi će se od 18.07.2024. do 24.07.2024. ili do isteka zaliha proizvoda obuhvaćenih Promotivnom kampanjom (dalje u tekstu: “Razdoblje Promotivne kampanje”).

5. Promotivna kampanja obuhvaća sve proizvode iz kategorija navedenih u Prilogu br. 1 Pravila (dalje u tekstu: “Promotivni proizvodi”).

§ 2.
Odredbe i uvjeti Promotivne kampanje

1. Sudionik u Promotivnoj kampanji (dalje u tekstu: “Sudionik“) može biti svaka osoba koja tijekom trajanja Promotivne kampanje kupi u PEPCO trgovinama najmanje dva Promotivna proizvoda (dalje u tekstu: “Set proizvoda“) u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om) prema uvjetima navedenim u ovim Pravilima.

2. Sudioniku koji kupi Set proizvoda u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om) odobrava se popust u visini 1/2 iznosa jeftinijeg proizvoda koji su uključeni u promociju i to na način da će sustav odbiti 50% iznosa povoljnijeg proizvoda te će popust biti proporcionalno raspoređen na oba odabrana proizvoda koji su dio promocije.

3. Sudionik može kupiti više od dva Promotivna proizvoda u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om), a pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda u tom slučaju su navedena u Prilogu br. 2 Pravila.

4. Popust se odobrava na blagajni po cijenama navedenima na naljepnicama s cijenama Promotivnih proizvoda.

5. Promotor ima pravo ograničiti broj Promotivnih proizvoda koji se nude u okviru Promotivne kampanje, a dostupnost određenih Promotivnih proizvoda se može razlikovati od jedne do druge PEPCO trgovine.

6. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu Promotivne kampanje mogu se vratiti u skladu s pravilima „Jamstva povrata novca“ dostupnima na www.pepco.hr. U slučaju povrata, Sudionik dobiva povrat cijene vraćenog Promotivnog proizvoda, nakon Popusta i kako je navedeno na fiskalnom računu.

§ 3.
Prigovori

1. U slučaju kršenja Pravila Promotivne kampanje, Sudionik ima pravo uložiti prigovor.

2. Prigovor se može podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je Sudionik izvršio kupnju u okviru Promotivne kampanje. Međutim, ako se prigovor odnosi na materijalne nedostatke kupljenog Promotivnog proizvoda (proizvod ima vidljiva ili skrivena oštećenja/nedostatke), Sudionik ima pravo podnijeti prigovor u rokovima propisanima Zakonom o obveznim odnosima.

3. Prigovor se može podnijeti:
− putem e-maila, na slijedeću e-mail adresu: info.hrsi@pepco.eu, ili
− putem pošte, na slijedeću adresu: Pepco Croatia d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb, ili
− u bilo kojoj PEPCO trgovini u Hrvatskoj.

4. Sudionik u svojem prigovoru treba navesti svoje podatke kako bi ga Promotor mogao informirati o ishodu postupka rješavanja prigovora, navesti razlog podnošenja prigovora, specificirati svoj zahtjev i opisati okolnosti zbog kojih smatra da je prigovor opravdan.

5. Kako bi se pojednostavio postupak rješavanja prigovora, Sudionik treba uz svoj prigovor priložiti fotokopiju ili skeniranu kopiju dokaza o kupnji Promotivnog(ih) proizvoda(a) u PEPCO trgovini.

6. Prigovore razmatra Promotor. Sudionik koji je uložio prigovor dobit će bez odgađanja potvrdu Promotora o primitku prigovora te će biti obaviješten o odluci o prigovoru u roku od 15 dana od dana kada je Promotor primio prigovor.

7. Sudionik koji je uložio prigovor biti će obaviješten o odluci Promotora o prigovoru na način na koji je uložio prigovor ili na bilo koji drugi način dogovoren između Sudionika i Promotora.

§ 4.
Osobni podaci

1. Voditelj obrade osobnih podataka sudionika (dalje u tekstu: „Voditelj obrade“), u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, te ukidanje Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: “GDPR”), je Promotor.

2. Prava zaštite osobnih podataka mogu se ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu podataka, koji se može kontaktirati na e-mail adresi info.hrsi@pepco.eu.

3. Osobni podaci Sudionika obrađuju se u svrhu i u mjeri u kojoj je ista potrebna za vođenje Promotivne kampanje, na temelju legitimnih interesa Voditelja obrade u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a.

4. Otkrivanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali potrebno za gore navedene svrhe, uključujući za sudjelovanje u Promotivnoj kampanji. Ove informacije su strogo povjerljive i koristi ih samo Voditelj obrade, u skladu s Politikom privatnosti.

5. Osobni podaci se mogu učiniti dostupnima subjektima ovlaštenima za primanje istih isključivo na temelju odredbi zakona.

6. Voditelj obrade može trećim osobama povjeriti obradu osobnih podataka na temelju pisanog ugovora isključivo u svrhu koju je odredio Voditelj obrade i u mjeri potrebnoj za vođenje Promotivne kampanje, u skladu s člankom 28. GDPR-a.

7. Osobni podaci neće se prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

8. Osobni podaci biti će pohranjeni u razdoblju potrebnom za postizanje ciljeva, uključujući vođenje Promotivne kampanje, u razdoblju potrebnom za završetak ove Promotivne kampanje.

9. Sudionik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i pravo na ispravak ili brisanje takvih podataka, na ograničenje obrade njegovih osobnih podataka, na ograničenje prenosivosti njegovih osobnih podataka i pravo prigovora ili povlačenja privole za obradu njegovih osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ostvarivanje prava na povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole.

10. Sudionik ima pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 10 000 Zagreb, Selska 136, e-mail: azop@azop.hr, tel. 00385 (0)1 4609-000, ako smatra da je obrada njegovih osobnih podataka u suprotnosti s odredbama GDPR-a.

§ 5.
Zaključne odredbe

1. Pravila Promotivne kampanje dostupna su u PEPCO trgovinama i na web stranici www.pepco.hr.

2. Sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilima regulirati će se sukladno odredbama hrvatskog prava.

3. Svi sporovi proizašli iz ove Promotivne kampanje rješavati će se pred nadležnim sudom u Hrvatskoj.

Prilozi:
– Prilog br. 1 – Proizvodi obuhvaćeni Promotivnom kampanjom.
– Prilog br. 2 – Pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metoda izračuna Popusta

Prilog br. 1 – Proizvodi obuhvaćeni Promotivnom kampanjom.

• Pribor za roštilj, jednokratne čaše, jednokratni tanjuri i slavete, odnosno proizvodi sa sljedećim PLU brojevima:
615269
615270
349862
349681
607643
605941
344826
334390
605339
349863
597873
349683
594288
597872
334391
605338
594289
346559
349864
349682
605940
605942
348092
344827
349904
346073
344538
349718
599458
599687
605502
327619
349685
344534
334402
605335
596292
596294
349717
599440
327618
349809
599436
605340
596295
605337
349722
345288
349831
349873
614483
605498
596287
346408
348094
601713
349834
349719
599435
349832
349905
605336
605500
349807
349874
352042
352045
349861
601712
599688
605344
352046
605511
341271
341270
599456
345187
341269
324100
341719
610404
341143
612039
601256
330051
599457
609874
597591
605519
339218
599437
605946
352044
330049
599439
599503
605501
349894
349835
352043
349833
349790
349908
606125
606138
606126
349189
606103
349197
349190
609397
609396
349191
606134
349198
606127

Prilog br. 2 – Pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metoda izračuna Popusta

Ako kupac kupi bilo koja 2 proizvoda iz kategorija koje su uključene u Promotivnu kampanju i koji su navedeni u Prilogu br. 1, dobiva popust u iznosu ½ cijene jeftinijeg od tih proizvoda. Ovaj popust distribuira se na oba proizvoda iz seta. Npr. na proizvode po cijeni od 20 EUR i 10 EUR kupac će dobiti popust od 5 EUR koji se jednakomjerno distribuira na oba proizvoda (nove cijene su: 17,50 EUR i 7,50 EUR)

Podijeli:

Zašto vrijedi kupovati u Pepcu?

Uvijek smo blizu Vas.

Pepco trgovine dostupne su gotovo na području cijele zemlje.

Uvijek niske cijene

U Pepcu ćete po niskim cijenama naći sve što Vam je potrebno.

Široki izbor

U Pepcu ćete naći široki izbor proizvoda za sebe, obitelj i kuću.

Kupujte bez bojazni

Imate pravo na povrat robe u bilo kojoj trgovini u zemlji u roku od 30 dana.