Kutije i košare – 50% popusta na drugi kupljeni proizvod / Promocija vrijedi od 16. 7. do 29. 7. 2024. / Pogledajte pravila za više informacija

Omiljeno (0)

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE “KUTIJE I KOŠARE ZA POHRANU -50% NA DRUGI PROIZVOD “

PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE “KUTIJE I KOŠARE ZA POHRANU -50% NA DRUGI PROIZVOD “

1.
Opće odredbe

1. Ovim pravilima promotivne kampanje (dalje u tekstu: “Pravila”) se uređuju odredbe i uvjeti prodaje proizvoda u okviru promotivne kampanje „KUTIJE I KOŠARE ZA POHRANU -50% NA DRUGI PROIZVOD“ (dalje u tekstu: “Promotivna kampanja”).

2. Promotor Promotivne kampanje je trgovačko društvo Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS 081038164, s temeljnim kapitalom od 15.000 EUR, OIB: 43416900320 (dalje u tekstu: „Promotor ”).

3. Promotivna kampanja se provodi u svim PEPCO trgovinama otvorenima u Hrvatskoj tijekom njihovog radnog vremena (dalje u tekstu: “PEPCO trgovine”).

4. Promotivna kampanja provoditi će se od 16.07.2024. do 29.07.2024. ili do isteka zaliha proizvoda obuhvaćenih Promotivnom kampanjom (dalje u tekstu: “Razdoblje Promotivne kampanje”).

5. Promotivna kampanja obuhvaća sve proizvode iz kategorija navedenih u Prilogu br. 1 Pravila (dalje u tekstu: “Promotivni proizvodi”).

6. U promociju nisu uključene kutije za pohranu hrane.

 2.
Odredbe i uvjeti Promotivne kampanje

1. Sudionik u Promotivnoj kampanji (dalje u tekstu: “Sudionik“) može biti svaka osoba koja tijekom trajanja Promotivne kampanje kupi u PEPCO trgovinama najmanje dva Promotivna proizvoda (dalje u tekstu: “Set proizvoda“) u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om) prema uvjetima navedenim u ovim Pravilima.

2. Sudioniku koji kupi Set proizvoda u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om) odobrava se popust u visini 1/2 iznosa jeftinijeg proizvoda koji su uključeni u promociju i to na način da će sustav odbiti 50% iznosa povoljnijeg proizvoda te će popust biti proporcionalno raspoređen na oba odabrana proizvoda koji su dio promocije.

3. Sudionik može kupiti više od dva Promotivna proizvoda u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om), a pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda u tom slučaju su navedena u Prilogu br. 3 Pravila.

4. Popust se odobrava na blagajni po cijenama navedenima na naljepnicama s cijenama Promotivnih proizvoda.

5. Promotor ima pravo ograničiti broj Promotivnih proizvoda koji se nude u okviru Promotivne kampanje, a dostupnost određenih Promotivnih proizvoda se može razlikovati od jedne do druge PEPCO trgovine.

6. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu Promotivne kampanje mogu se vratiti u skladu s pravilima „Jamstva povrata novca“ dostupnima na www.pepco.hr. U slučaju povrata, Sudionik dobiva povrat cijene vraćenog Promotivnog proizvoda, nakon Popusta i kako je navedeno na fiskalnom računu.

 3.
Prigovori

1. U slučaju kršenja Pravila Promotivne kampanje, Sudionik ima pravo uložiti prigovor.

2. Prigovor se može podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je Sudionik izvršio kupnju u okviru Promotivne kampanje. Međutim, ako se prigovor odnosi na materijalne nedostatke kupljenog Promotivnog proizvoda (proizvod ima vidljiva ili skrivena oštećenja/nedostatke), Sudionik ima pravo podnijeti prigovor u rokovima propisanima Zakonom o obveznim odnosima.

3. Prigovor se može podnijeti:
− putem e-maila, na slijedeću e-mail adresu: info.hrsi@pepco.eu, ili
− putem pošte, na slijedeću adresu: Pepco Croatia d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb, ili
− u bilo kojoj PEPCO trgovini u Hrvatskoj.

4. Sudionik u svojem prigovoru treba navesti svoje podatke kako bi ga Promotor mogao informirati o ishodu postupka rješavanja prigovora, navesti razlog podnošenja prigovora, specificirati svoj zahtjev i opisati okolnosti zbog kojih smatra da je prigovor opravdan.

5. Kako bi se pojednostavio postupak rješavanja prigovora, Sudionik treba uz svoj prigovor priložiti fotokopiju ili skeniranu kopiju dokaza o kupnji Promotivnog(ih) proizvoda(a) u PEPCO trgovini.

6. Prigovore razmatra Promotor. Sudionik koji je uložio prigovor dobit će bez odgađanja potvrdu Promotora o primitku prigovora te će biti obaviješten o odluci o prigovoru u roku od 15 dana od dana kada je Promotor primio prigovor.

7. Sudionik koji je uložio prigovor biti će obaviješten o odluci Promotora o prigovoru na način na koji je uložio prigovor ili na bilo koji drugi način dogovoren između Sudionika i Promotora.

 4.
Osobni podaci

1. Voditelj obrade osobnih podataka sudionika (dalje u tekstu: „Voditelj obrade“), u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, te ukidanje Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: “GDPR”), je Promotor.

2. Prava zaštite osobnih podataka mogu se ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu podataka, koji se može kontaktirati na e-mail adresi info.hrsi@pepco.eu.

3. Osobni podaci Sudionika obrađuju se u svrhu i u mjeri u kojoj je ista potrebna za vođenje Promotivne kampanje, na temelju legitimnih interesa Voditelja obrade u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a.

4. Otkrivanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali potrebno za gore navedene svrhe, uključujući za sudjelovanje u Promotivnoj kampanji. Ove informacije su strogo povjerljive i koristi ih samo Voditelj obrade, u skladu s Politikom privatnosti.

5. Osobni podaci se mogu učiniti dostupnima subjektima ovlaštenima za primanje istih isključivo na temelju odredbi zakona.

6. Voditelj obrade može trećim osobama povjeriti obradu osobnih podataka na temelju pisanog ugovora isključivo u svrhu koju je odredio Voditelj obrade i u mjeri potrebnoj za vođenje Promotivne kampanje, u skladu s člankom 28. GDPR-a.

7. Osobni podaci neće se prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

8. Osobni podaci biti će pohranjeni u razdoblju potrebnom za postizanje ciljeva, uključujući vođenje Promotivne kampanje, u razdoblju potrebnom za završetak ove Promotivne kampanje.

9. Sudionik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i pravo na ispravak ili brisanje takvih podataka, na ograničenje obrade njegovih osobnih podataka, na ograničenje prenosivosti njegovih osobnih podataka i pravo prigovora ili povlačenja privole za obradu njegovih osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ostvarivanje prava na povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole.

10. Sudionik ima pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 10 000 Zagreb, Selska 136, e-mail: azop@azop.hr, tel. 00385 (0)1 4609-000, ako smatra da je obrada njegovih osobnih podataka u suprotnosti s odredbama GDPR-a.

 5.
Zaključne odredbe

1. Pravila Promotivne kampanje dostupna su u PEPCO trgovinama i na web stranici www.pepco.hr.

2. Sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilima regulirati će se sukladno odredbama hrvatskog prava.

3. Svi sporovi proizašli iz ove Promotivne kampanje rješavati će se pred nadležnim sudom u Hrvatskoj.

Prilozi:
– Prilog br. 1 – Proizvodi obuhvaćeni Promotivnom kampanjom.
– Prilog br. 2 – Proizvodi koji nisu obuhvaćeni Promotivnom kampanjom
– Prilog br. 3 – Pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metoda izračuna Popusta

Prilog br. 1 – Proizvodi obuhvaćeni Promotivnom kampanjom.
• Kutije i košare za pohranu (plastične kutije, rattan kutije, kutije za rublje i kutije sa sljedećim PLU brojevima:
601973
601974
347704
350098
347702
347705
347707
336996
347700
602288
602287
601972
336997
602285
602286
601021
601017
292664
346471
601023
601897
601016
292661
601024
350809
601025
609484
345703
337021
601022
345704
330760
346487
337574
350872
348006
346488
330759
346468
609485
330758
308644
348007
337022
346479
331517
337573
354697
333294
330785
346480
331987
350410
354698
308643
346478
354699
337001
336998
346473
341386
308641
341385
337015
337011
263248
337020
336999
337000
338556
330764
346474
330777
337026
291452
337027
311303
258812
330761
291448
328339
330762
338557
315931
311730
316953
308642
319842
336995
325230
315933
315938
330779
315073
319847
325247
319843
319872
311740
330780
319846
292231
316969
316952
311741
325229
319844
315940
319850
315935
315075
319841
325228
319849
292221
315074
319795
347985
330757
347703
347701
347706
347694
319802
601934
319800
610261
610263
610262
610260
610269
610268
346484
346467
347695
330773
330782
319803
271950
330783
317785
284352
319859
330770
319856
315951
328143
319855
315952
319857
325237
322259
319858
301874
315953
325238
271953
319853
311027
311023
311636
311026
276617
330772
325223
301870
336988
330766
609166
601454
606301

Prilog br. 2 – Proizvodi koji nisu obuhvaćeni Promotivnom kampanjom
• Kutije za pohranu hrane

Prilog br. 3 – Pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metoda izračuna Popusta

Ako kupac kupi bilo koja 2 proizvoda iz kategorija koje su uključene u Promotivnu kampanju i koji su navedeni u Prilogu br. 1, dobiva popust u iznosu ½ cijene jeftinijeg od tih proizvoda. Ovaj popust distribuira se na oba proizvoda iz seta. Npr. na proizvode po cijeni od 20 EUR i 10 EUR kupac će dobiti popust od 5 EUR koji se jednakomjerno distribuira na oba proizvoda (nove cijene su: 17,50 EUR i 7,50 EUR)

Podijeli:

Zašto vrijedi kupovati u Pepcu?

Uvijek smo blizu Vas.

Pepco trgovine dostupne su gotovo na području cijele zemlje.

Uvijek niske cijene

U Pepcu ćete po niskim cijenama naći sve što Vam je potrebno.

Široki izbor

U Pepcu ćete naći široki izbor proizvoda za sebe, obitelj i kuću.

Kupujte bez bojazni

Imate pravo na povrat robe u bilo kojoj trgovini u zemlji u roku od 30 dana.