Igračke -50 % na drugi kupljeni proizvod / ponuda vrijedi od 15. 5. do 2. 6. / Detalje ponude pročitajte u pravilima promocije

Omiljeno

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE “-30% NA JAKNE“

PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE “-30% NA JAKNE“

§  1.

Opće odredbe

 1. Ovim pravilima promotivne kampanje (dalje u tekstu: “Pravila”) se uređuju odredbe i uvjeti prodaje proizvoda u okviru promotivne kampanje „-30% na jakne“ (dalje u tekstu: “Promotivna kampanja”).
 2. Promotor Promotivne kampanje je trgovačko društvo Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS 081038164, s temeljnim kapitalom od 15.000 EUR, OIB: 43416900320 (dalje u tekstu: „Promotor ”).
 3. Promotivna kampanja se provodi u svim PEPCO trgovinama otvorenima u Hrvatskoj tijekom njihovog radnog vremena (dalje u tekstu: “PEPCO trgovine”).
 4. Promotivna kampanja provoditi će se od 16.4.2024. do 30.4.2024. ili do isteka zaliha proizvoda obuhvaćenih Promotivnom kampanjom (dalje u tekstu: “Razdoblje Promotivne kampanje”).
 5. Promotivna kampanja obuhvaća sve proizvode iz kategorija navedenih u Prilogu br. 2 Pravila (dalje u tekstu: “Promotivni proizvodi”).

 

§ 2.

Odredbe i uvjeti Promotivne kampanje

 1. Sudionik u Promotivnoj kampanji (dalje u tekstu: “Sudionik“) može biti svaka osoba koja tijekom trajanja Promotivne kampanje kupi u PEPCO trgovinama Promotivni proizvod (dalje u tekstu: “Promotivni proizvod“) u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om) prema uvjetima navedenim u ovim Pravilima.
 2. Sudioniku koji kupi Promotivni proizvod u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om) odobrava se popust u visini 30% proizvoda koji je uključen u promociju i to na način da će sustav odbiti iznos od 30% cijene kupljenog Promotivnog proizvoda.
 3. Sudionik može kupiti više od jednog Promotivnog proizvoda u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om). Za svaku kupljeni Promotivni proizvod obračunat će se popust u visini od 30% cijene Promotivnog proizvoda.
 4. Popust se odobrava na blagajni po cijenama navedenima na naljepnicama s cijenama Promotivnih proizvoda.
 5. Promotor ima pravo ograničiti broj Promotivnih proizvoda koji se nude u okviru Promotivne kampanje, a dostupnost određenih Promotivnih proizvoda se može razlikovati od jedne do druge PEPCO trgovine.
 6. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu Promotivne kampanje mogu se vratiti u skladu s pravilima „Jamstva povrata novca“ dostupnima na pepco.hr. U slučaju povrata, Sudionik dobiva povrat cijene vraćenog Promotivnog proizvoda, nakon Popusta i kako je navedeno na fiskalnom računu.

§ 3.

Prigovori

 1. U slučaju kršenja Pravila Promotivne kampanje, Sudionik ima pravo uložiti prigovor.
 2. Prigovor se može podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je Sudionik izvršio kupnju u okviru Promotivne kampanje. Međutim, ako se prigovor odnosi na materijalne nedostatke kupljenog Promotivnog proizvoda (proizvod ima vidljiva ili skrivena oštećenja/nedostatke), Sudionik ima pravo podnijeti prigovor u rokovima propisanima Zakonom o obveznim odnosima.
 3. Prigovor se može podnijeti:
 • putem e-maila, na slijedeću e-mail adresu: hrsi@pepco.eu, ili
 • putem pošte, na slijedeću adresu: Pepco Croatia d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb, ili
 • u bilo kojoj PEPCO trgovini u Hrvatskoj.
 1. Sudionik u svojem prigovoru treba navesti svoje podatke kako bi ga Promotor mogao informirati o ishodu postupka rješavanja prigovora, navesti razlog podnošenja prigovora, specificirati svoj zahtjev i opisati okolnosti zbog kojih smatra da je prigovor opravdan.
 2. Kako bi se pojednostavio postupak rješavanja prigovora, Sudionik treba uz svoj prigovor priložiti fotokopiju ili skeniranu kopiju dokaza o kupnji Promotivnog(ih) proizvoda(a) u PEPCO trgovini.
 3. Prigovore razmatra Promotor. Sudionik koji je uložio prigovor dobit će bez odgađanja potvrdu Promotora o primitku prigovora te će biti obaviješten o odluci o prigovoru u roku od 15 dana od dana kada je Promotor primio prigovor.
 4. Sudionik koji je uložio prigovor biti će obaviješten o odluci Promotora o prigovoru na način na koji je uložio prigovor ili na bilo koji drugi način dogovoren između Sudionika i Promotora.

§ 4.

Osobni podaci

 1. Voditelj obrade osobnih podataka sudionika (dalje u tekstu: „Voditelj obrade“), u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, te ukidanje Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: “GDPR”), je Promotor.
 2. Prava zaštite osobnih podataka mogu se ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu podataka, koji se može kontaktirati na e-mail adresi hrsi@pepco.eu.
 3. Osobni podaci Sudionika obrađuju se u svrhu i u mjeri u kojoj je ista potrebna za vođenje Promotivne kampanje, na temelju legitimnih interesa Voditelja obrade u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a.
 4. Otkrivanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali potrebno za gore navedene svrhe, uključujući za sudjelovanje u Promotivnoj kampanji. Ove informacije su strogo povjerljive i koristi ih samo Voditelj obrade, u skladu s Politikom privatnosti.
 5. Osobni podaci se mogu učiniti dostupnima subjektima ovlaštenima za primanje istih isključivo na temelju odredbi zakona.
 6. Voditelj obrade može trećim osobama povjeriti obradu osobnih podataka na temelju pisanog ugovora isključivo u svrhu koju je odredio Voditelj obrade i u mjeri potrebnoj za vođenje Promotivne kampanje, u skladu s člankom 28. GDPR-a.
 7. Osobni podaci neće se prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.
 8. Osobni podaci biti će pohranjeni u razdoblju potrebnom za postizanje ciljeva, uključujući vođenje Promotivne kampanje, u razdoblju potrebnom za završetak ove Promotivne kampanje.
 9. Sudionik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i pravo na ispravak ili brisanje takvih podataka, na ograničenje obrade njegovih osobnih podataka, na ograničenje prenosivosti njegovih osobnih podataka i pravo prigovora ili povlačenja privole za obradu njegovih osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ostvarivanje prava na povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole.
 10. Sudionik ima pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 10 000 Zagreb, Selska 136, e-mail: azop@azop.hr, tel. 00385 (0)1 4609-000, ako smatra da je obrada njegovih osobnih podataka u suprotnosti s odredbama GDPR-a.

§ 5.

Zaključne odredbe

 1. Pravila Promotivne kampanje dostupna su u PEPCO trgovinama i na web stranici pepco.hr.
 2. Sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilima regulirati će se sukladno odredbama hrvatskog prava.
 3. Svi sporovi proizašli iz ove Promotivne kampanje rješavati će se pred nadležnim sudom u Hrvatskoj.

Prilozi:

 • Prilog br. 1 – Pravila izračuna popusta Promotivnih proizvoda
 • Prilog br. 2 – Proizvodi obuhvaćeni Promotivnom kampanjom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog br. 1 – Pravila izračuna popusta Promotivnih proizvoda

 

Ako kupac kupi jedan promotivni proizvod, dobit će popust od 30% cijene kupljenog proizvoda, na primjer kupnjom jakne po cijeni od 10 EUR, kupac će dobiti popust od 3 EUR i nova cijena proizvoda za kupca bit će 7 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog br. 2 – Proizvodi obuhvaćeni Promotivnom kampanjom

Jakne za bebe, djecu, mlade, žene i muškarce, odnosno jakne sa sljedećim PLU brojevima:

235371
235538
253280
254562
271956
272503
274259
274260
274636
285991
286171
286619
289638
289903
289904
289905
290012
290037
290155
290197
290352
290815
291085
291151
291227
291983
291990
292191
294177
294178
294624
294987
295051
296272
296273
299765
299769
299777
299863
299864
299865
299869
299935
299949
300211
300261
300568
300841
300938
300940
301164
302124
302359
302709
302954
302984
303081
303647
303649
303651
305043
306284
306287
306290
306347
306349
306350
306373
306374
306378
306401
306669
306673
306686
306687
306688
306690
306691
306692
307213
307219
307432
308049
308143
308264
308645
308646
308647
308885
309580
309581
310158
312076
312077
312085
312088
312089
312120
312121
312128
312129
312130
312131
312133
312134
312136
312169
312170
312171
312172
312174
312176
312177
312178
312179
312180
312181
312227
312228
312229
312230
312231
312232
312233
312234
312235
312237
312238
312239
312273
312290
312291
312292
312293
312294
312295
312296
312298
312352
312353
312357
312448
312564
312565
312569
312571
312572
312574
312575
312576
312577
312578
312623
313111
313314
313315
313317
313390
313394
313420
313421
313805
313806
314248
314583
314988
314989
317479
317531
317532
317675
317677
317678
317679
317688
317689
317692
317693
317774
317775
317791
317792
317793
318095
318188
318373
318390
318392
318541
318612
318708
318747
318752
318882
318887
319204
319213
320127
320152
321432
322042
322359
322360
322361
322364
322376
322377
322378
322379
322381
322382
322383
322384
322385
322415
322416
322460
322465
322466
322467
322468
322470
322471
322473
322477
322478
322479
322480
322557
322568
322656
322657
322658
322659
322660
322662
322663
322664
322665
322842
322850
322851
322852
322853
322854
322855
322856
322857
322858
322859
322860
322862
322903
322904
322905
322908
322941
322943
322945
323074
323075
323086
323087
323144
323145
323146
323147
323148
323150
323151
323152
323185
323275
323281
323283
323333
323334
323388
323389
323390
323391
323412
323677
323777
324214
324217
324240
324284
324362
325082
325462
326042
326567
327039
328128
328155
328172
328173
328174
328175
328176
328177
328208
328236
328237
328238
328239
328240
328241
328250
328267
328268
328269
328270
328352
328355
328357
328358
328359
328388
328390
328391
328400
328410
328427
328428
328429
328430
328485
328486
328496
328497
328498
328500
328501
328502
328503
328629
328975
329121
329122
329123
329125
329164
329186
329457
329459
329593
329702
329765
332473
334645
334646
334647
334648
334649
334650
334651
334652
334653
334654
334655
334657
334658
334659
334660
334662
334685
334686
334687
334688
334689
334690
334691
334692
334693
334694
334695
334696
334697
334698
334699
334700
334701
334702
334703
334704
334705
334706
334718
334721
334904
334905
334909
334912
334913
334914
334915
334916
334917
334918
334919
334920
334921
334922
334923
334939
334940
334941
334982
334983
334984
334985
334986
334987
334988
334989
334990
334991
334992
334993
334994
334995
334996
334997
334998
334999
335000
335001
335002
335003
335004
335005
335013
335014
335015
335016
335200
335201
335202
335203
335239
335240
335241
335242
335243
335249
335282
335296
335336
335340
335341
335342
335343
335344
335345
335346
335347
335349
335351
335380
335403
335404
335405
335406
335424
335425
335426
335427
335507
337166
337791
337833
337890
337892
338312
341231
341975
341976
341978
341979
341985
342001
342003
342004
342005
342056
342062
342063
342064
342065
342066
342067
342068
342069
342070
342090
342301
342302
342303
342304
342308
342309
342310
342312
342320
342321
342323
342376
342377
342378
342379
342433
342452
342453
342454
342455
342456
342457
342458
342459
342573
342607
342608
342609
342610
342611
342612
342613
342614
342616
342617
342775
342805
342806
342807
342808
342809
343738
343996
344542
344583
344625
344794
344908
344909
344910
345010
345128
345139
345336
345337
345924
346648
346652
346689
347258
348173
348466
349842
350491
350492
350493
350494
350495
350496
350497
350498
350499
350500
350501
350502
350503
350504
350505
350507
350509
350510
350537
350600
350601
350602
350603
350604
350606
350607
350608
350611
350612
350613
350614
350654
350655
350656
350657
350681
350685
350686
350687
350688
350689
350690
350692
350693
350694
350719
350720
350775
350776
350777
350779
350780
350788
350791
350792
350795
350796
350797
350798
350811
350875
350876
350877
350878
350905
350906
350908
350914
350955
350956
350957
350958
350959
350960
350961
350962
350963
350964
350965
350966
350967
350968
350969
350970
350971
351307
351308
351311
351362
351363
351368
351369
351370
351371
351372
351373
351437
351438
351439
351440
351441
351442
351802
351803
351804
351805
351806
352144
352251
352252
352253
352254
352255
352259
352279
352280
352994
352996
353011
353100
353103
353106
353327
353328
353537
353541
353566
353692
353883
353884
353885
353925
353960
354052
354065
354066
354235
354513
354623
354648
589451
590253
590340
590341
592326
592327
593629
593630
593633
597659
598563
598564
598772
598773
598774
598775
598776
598777
598778
598779
598780
598781
598782
598783
599028
599029
599030
599031
599032
599034
599079
599080
599082
599083
599084
599085
599141
599154
599155
599156
599395
599473
599474
599475
599476
599477
599478
599479
599480
599498
599499
599521
599522
599523
599524
599525
599526
599529
599530
599531
599731
599939
599945
599960
600151
600152
600153
600154
600155
600156
600157
600293
600294
600295
600550
600888
600952
600953
600954
600956
600957
600959
600960
600961
600962
601195
601316
601536
601537
601660
602900
603108
603175
604474
605052
606772
606778
606786
606867
607255

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli:

Zašto vrijedi kupovati u Pepcu?

Uvijek smo blizu Vas.

Pepco trgovine dostupne su gotovo na području cijele zemlje.

Uvijek niske cijene

U Pepcu ćete po niskim cijenama naći sve što Vam je potrebno.

Široki izbor

U Pepcu ćete naći široki izbor proizvoda za sebe, obitelj i kuću.

Kupujte bez bojazni

Imate pravo na povrat robe u bilo kojoj trgovini u zemlji u roku od 30 dana.