Kutije i košare – 50% popusta na drugi kupljeni proizvod / Promocija vrijedi od 16. 7. do 29. 7. 2024. / Pogledajte pravila za više informacija

Omiljeno (0)

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE “3 ZA 2 NA SVIJEĆE IZ KOLEKCIJE HOME PREMIUM EDITION“

PRAVILA PROMOTIVNE KAMPANJE “3 ZA 2 NA SVIJEĆE IZ KOLEKCIJE HOME PREMIUM EDITION“

 

1.

Opće odredbe

 1. Ovim pravilima promotivne kampanje (dalje u tekstu: “Pravila”) se uređuju odredbe i uvjeti prodaje proizvoda u okviru promotivne kampanje „3 za 2 na svijeće iz kolekcije Home Premium Edition – PLU 316796, 600942“ (dalje u tekstu: “Promotivna kampanja”).
 2. Promotor Promotivne kampanje je trgovačko društvo Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS 081038164, s temeljnim kapitalom od 15.000 EUR, OIB: 43416900320 (dalje u tekstu: „Promotor ”).
 3. Promotivna kampanja se provodi u svim PEPCO trgovinama otvorenima u Hrvatskoj tijekom njihovog radnog vremena (dalje u tekstu: “PEPCO trgovine”).
 4. Promotivna kampanja provoditi će se od 20.06.2024. do 26.06.2024. ili do isteka zaliha proizvoda obuhvaćenih Promotivnom kampanjom (dalje u tekstu: “Razdoblje Promotivne kampanje”).
 5. Promotivna kampanja obuhvaća sve proizvode iz kategorija navedenih u Prilogu br. 1 Pravila (dalje u tekstu: “Promotivni proizvodi”).

 

2.

Odredbe i uvjeti Promotivne kampanje

 1. Sudionik u Promotivnoj kampanji (dalje u tekstu: “Sudionik“) može biti svaka osoba koja tijekom trajanja Promotivne kampanje kupi u PEPCO trgovinama najmanje tri Promotivna proizvoda (dalje u tekstu: “Set proizvoda“) u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om) prema uvjetima navedenim u ovim Pravilima.
 2. Sudioniku koji kupi Set proizvoda u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om) odobrava se popust u visini iznosa najpovoljnijeg proizvoda koji su uključeni u promociju i to na način da će sustav odbiti iznos najpovoljnijeg proizvoda te će popust biti proporcionalno raspoređen na sva tri odabrana proizvoda koji su dio promocije.
 3. Sudionik može kupiti više od tri Promotivna proizvoda u jednoj kupnji (kupnja evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu s iskazanim PDV-om), a pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda u tom slučaju su navedena u Prilogu br. 2 Pravila.
 4. Popust se odobrava na blagajni po cijenama navedenima na naljepnicama s cijenama Promotivnih proizvoda.
 5. Promotor ima pravo ograničiti broj Promotivnih proizvoda koji se nude u okviru Promotivne kampanje, a dostupnost određenih Promotivnih proizvoda se može razlikovati od jedne do druge PEPCO trgovine.
 6. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu Promotivne kampanje mogu se vratiti u skladu s pravilima „Jamstva povrata novca“ dostupnima na pepco.hr. U slučaju povrata, Sudionik dobiva povrat cijene vraćenog Promotivnog proizvoda, nakon Popusta i kako je navedeno na fiskalnom računu.

3.

Prigovori

 1. U slučaju kršenja Pravila Promotivne kampanje, Sudionik ima pravo uložiti prigovor.
 2. Prigovor se može podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je Sudionik izvršio kupnju u okviru Promotivne kampanje. Međutim, ako se prigovor odnosi na materijalne nedostatke kupljenog Promotivnog proizvoda (proizvod ima vidljiva ili skrivena oštećenja/nedostatke), Sudionik ima pravo podnijeti prigovor u rokovima propisanima Zakonom o obveznim odnosima.
 3. Prigovor se može podnijeti:
 • putem e-maila, na slijedeću e-mail adresu: hrsi@pepco.eu, ili
 • putem pošte, na slijedeću adresu: Pepco Croatia d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb, ili
 • u bilo kojoj PEPCO trgovini u Hrvatskoj.
 1. Sudionik u svojem prigovoru treba navesti svoje podatke kako bi ga Promotor mogao informirati o ishodu postupka rješavanja prigovora, navesti razlog podnošenja prigovora, specificirati svoj zahtjev i opisati okolnosti zbog kojih smatra da je prigovor opravdan.
 2. Kako bi se pojednostavio postupak rješavanja prigovora, Sudionik treba uz svoj prigovor priložiti fotokopiju ili skeniranu kopiju dokaza o kupnji Promotivnog(ih) proizvoda(a) u PEPCO trgovini.
 3. Prigovore razmatra Promotor. Sudionik koji je uložio prigovor dobit će bez odgađanja potvrdu Promotora o primitku prigovora te će biti obaviješten o odluci o prigovoru u roku od 15 dana od dana kada je Promotor primio prigovor.
 4. Sudionik koji je uložio prigovor biti će obaviješten o odluci Promotora o prigovoru na način na koji je uložio prigovor ili na bilo koji drugi način dogovoren između Sudionika i Promotora.

4.

Osobni podaci

 1. Voditelj obrade osobnih podataka sudionika (dalje u tekstu: „Voditelj obrade“), u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, te ukidanje Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: “GDPR”), je Promotor.
 2. Prava zaštite osobnih podataka mogu se ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu podataka, koji se može kontaktirati na e-mail adresi hrsi@pepco.eu.
 3. Osobni podaci Sudionika obrađuju se u svrhu i u mjeri u kojoj je ista potrebna za vođenje Promotivne kampanje, na temelju legitimnih interesa Voditelja obrade u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a.
 4. Otkrivanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali potrebno za gore navedene svrhe, uključujući za sudjelovanje u Promotivnoj kampanji. Ove informacije su strogo povjerljive i koristi ih samo Voditelj obrade, u skladu s Politikom privatnosti.
 5. Osobni podaci se mogu učiniti dostupnima subjektima ovlaštenima za primanje istih isključivo na temelju odredbi zakona.
 6. Voditelj obrade može trećim osobama povjeriti obradu osobnih podataka na temelju pisanog ugovora isključivo u svrhu koju je odredio Voditelj obrade i u mjeri potrebnoj za vođenje Promotivne kampanje, u skladu s člankom 28. GDPR-a.
 7. Osobni podaci neće se prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.
 8. Osobni podaci biti će pohranjeni u razdoblju potrebnom za postizanje ciljeva, uključujući vođenje Promotivne kampanje, u razdoblju potrebnom za završetak ove Promotivne kampanje.
 9. Sudionik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i pravo na ispravak ili brisanje takvih podataka, na ograničenje obrade njegovih osobnih podataka, na ograničenje prenosivosti njegovih osobnih podataka i pravo prigovora ili povlačenja privole za obradu njegovih osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ostvarivanje prava na povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole.
 10. Sudionik ima pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 10 000 Zagreb, Selska 136, e-mail: azop@azop.hr, tel. 00385 (0)1 4609-000, ako smatra da je obrada njegovih osobnih podataka u suprotnosti s odredbama GDPR-a.

 

5.

Zaključne odredbe

 1. Pravila Promotivne kampanje dostupna su u PEPCO trgovinama i na web stranici pepco.hr.
 2. Sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilima regulirati će se sukladno odredbama hrvatskog prava.
 3. Svi sporovi proizašli iz ove Promotivne kampanje rješavati će se pred nadležnim sudom u Hrvatskoj.

Prilozi:

 • Prilog br. 1 – Proizvodi obuhvaćeni Promotivnom kampanjom.
 • Prilog br. 2 – Pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metoda izračuna Popusta

 

 

Prilog br. 1 – Proizvodi obuhvaćeni Promotivnom kampanjom.

 • 3 za 2 na svijeće iz kolekcije Home Premium Edition PLU 316796, PLU600942

 

Prilog br. 2 – Pravila kombiniranja Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metoda izračuna Popusta

Kombiniranje Promotivnih proizvoda u Setove

Setovi se sastoje od 3 ili više proizvoda. Ukoliko kupite više od 3 promotivna proizvoda, oni će se kombinirati u Setove na sljedeći način:

 1. Ako kupite 3 ili više Promotivna proizvoda, svi kupljeni Promotivni proizvodi spojit će se u jedan Set;
 2. Ako kupite Promotivne proizvode u količini koja nije višekratnik broja 3, najskuplji, ili 2 najskuplja kupljena Promotivna proizvoda bit će isključena iz Promotivne kampanje i neće biti uključeni u Set, a preostali Promotivni proizvodi će se spojiti u jedan Set.

 

Zbrajanje i obračun Popusta

U slučaju kupnje Seta od 3 Promotivna proizvoda, Popust se obračunava u iznosu jednakom cijeni najjeftinijega Promotivnog proizvoda. Ukoliko se u sklopu Seta kupi veći broj Promotivnih proizvoda, Promotivni proizvodi se rangiraju prema njihovoj cijeni, a Popust se odobrava u iznosu koji čini zbroj cijena X najjeftinijih Promotivnih proizvoda, gdje je X broj pojavljivanja 3 Promotivna proizvoda u Setu. U tom će se slučaju Popust Promotivnih proizvoda uključenih u Set proporcionalno rasporediti na sve Promotivne proizvode u Setu.

Primjeri izračuna Popusta

Primjer I

Sudionik kupuje 3 Promotivna proizvoda:

 • prvi po cijeni od 10,00 EUR
 • drugi po cijeni od 20,00 EUR
 • treći po cijeni od 20,00 EUR

Iznos Popusta za takav Set je 10,00 EUR. Popust je uključen u račun proporcionalno  cijenama 3 Promotivna proizvoda, koji će nakon obračuna Popusta iznositi 2,00 EUR, 4,00 EUR odnosno 4,00 EUR. Nakon odobravanja Popusta, Sudionik će platiti ukupno 40,00 EUR za ovaj Set (umjesto 50,00 EUR).

 

Primjer II

Sudionik kupuje 6 Promotivnih proizvoda:

 • prvi po cijeni od 5,00 EUR
 • drugi po cijeni od 6,00 EUR
 • treći po cijeni od 7,00 EUR
 • četvrti po cijeni od 10,00 EUR
 • peti po cijeni od 15,00 EUR
 • šesti po cijeni od 20,00 EUR

 

Iznos Popusta za takav Set je 11,00 EUR (zbroj cijena 2 najjeftinija Promotivna proizvoda). Popust je uključen u račun proporcionalno cijenama Promotivnih proizvoda, odnosno:

 • cijena prvog proizvoda na računu bit će 4,13 EUR
 • cijena drugog proizvoda na računu bit će 4,95 EUR
 • cijena trećeg proizvoda na računu bit će 5,78 EUR
 • cijena četvrtog proizvoda na računu bit će 8,25 EUR
 • cijena petog proizvoda na računu bit će 12,38 EUR
 • cijena šestog proizvoda na računu bit će 16,51 EUR

 

Nakon obračuna Popusta, Sudionik će platiti ukupno 52,00 EUR (umjesto 63,00 EUR) za oba Seta.

 

Primjer III

Sudionik kupuje 7 Promotivnih proizvoda:

 • prvi po cijeni od 10,00 EUR
 • drugi po cijeni od 10,00 EUR
 • treći po cijeni od 12,00 EUR
 • četvrti po cijeni od 20,00 EUR
 • peti po cijeni od 25,00 EUR
 • šesti po cijeni od 30,00 EUR
 • sedmi po cijeni od 30,00 EUR

Sedmi najskuplji Promotivni proizvod nije uključen u Set. Ukupni iznos Popusta iznosi 20,00 EUR. Popust je uključen u račun proporcionalno cijenama Promotivnih proizvoda, odnosno:

 • cijena prvog proizvoda na računu bit će 8,13 EUR
 • cijena drugog proizvoda na računu bit će 8,13 EUR
 • cijena trećeg proizvoda na računu bit će 9,76 EUR
 • cijena četvrtog proizvoda na računu bit će 16,26 EUR
 • cijena petog proizvoda na računu bit će 20,33 EUR
 • cijena šestog proizvoda na računu bit će 24,39 EUR
 • cijena sedmog proizvoda na računu bit će 30,00 EUR

 

Nakon obračuna Popusta, Sudionik će platiti ukupnu cijenu od 117,00 EUR (umjesto 137,00 EUR).

 

 

Podijeli:

Zašto vrijedi kupovati u Pepcu?

Uvijek smo blizu Vas.

Pepco trgovine dostupne su gotovo na području cijele zemlje.

Uvijek niske cijene

U Pepcu ćete po niskim cijenama naći sve što Vam je potrebno.

Široki izbor

U Pepcu ćete naći široki izbor proizvoda za sebe, obitelj i kuću.

Kupujte bez bojazni

Imate pravo na povrat robe u bilo kojoj trgovini u zemlji u roku od 30 dana.