VIŠE ZA MANJE… SVAKODNEVNO!

Kolačiće koristimo za oglašavanje i u statističke svrhe te za prilagodbu ponude vašim potrebama. U pregledniku možete promijeniti postavke u bilo kojem trenutku, prihvaćanjem ili odbijanjem nekih od datoteka. Ako koristite ovu web stranicu bez mijenjanja postavki preglednika, snimat ćemo i imati pristup podacima (kolačićima) u memoriji vašeg krajnjeg uređaja (računalo, mobilni telefon itd.) za već navedene svrhe. Više informacija možete pronaći u našim Pravilima o privatnosti.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka


Kontrolor vaših osobnih podataka

Pepco Croatia d.o.o., s uredom u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, OIB: 43416900320 („Pepco”)

Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

Pepco je imenovao svog službenika za zaštitu podataka te ga možete kontaktirati oko pitanja vezanih uz obradu osobnih podataka i oko korištenja vaših prava pri obradi podataka.

Kontaktni podaci pomoću kojih možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka:

Adresa: Službenik za zaštitu podataka

Pepco Croatia d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb

E-mail adresa:  dpo@pepco.eu

U koju se svrhu obrađuju vaši osobni podaci? 

Vaši osobni podaci će se obrađivati u svrhu izdavanja računa sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o računovodstvu.

Koliko dugo će se pohranjivati vaši osobni podaci?

Osobni podaci osoba kojima su izdani računi pohranjivat će se do isteka roka određenog u Zakonu o računovodstvu - odnosno, 11 godina nakon kraja poslovne godine u kojoj je račun izdan. 

Po kojoj se zakonskoj osnovi obrađuju vaši osobni podaci? 

Zakonska osnova za obradu vaših osobnih podataka je članak 6. stavak 1. točka c) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) povezan s člankom 8. Zakona o računovodstvu i člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - obrađivanje osobnih podataka je nužno kako bi kontrolor podataka ispunio svoju zakonsku obvezu - odnosno, dijeljenje osobnih podataka je nužno za izdavanje računa.

Obveza dijeljenja podataka

Sukladno članku 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članku 8. Zakona o računovodstvo Pepco je obvezan dijeliti osobne podatke u svrhu izdavanja računa.

Tko će zaprimiti vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci dijelit će se s pravnim osobama koji obrađuju osobne podatke za nas, primjerice tvrtke koje pružaju IT usluge - u slučaju kada takve tvrtke obrađuju osobne podatke za Pepco, na temelju ugovora, u razmjeru koji je kontrolor podataka odredio. 

Vaši se osobni podaci također mogu podijeliti  ovlaštenim tijelima kojima je pristup takvim podacima omogućen na temelju zakona, primjerice, zakonski utemeljen zahtjev Porezne uprave (u svrhu porezne inspekcije i sl.). 

Prijenos podataka izvan Europskog gospodarskog prostora

Vaši osobni podaci neće se prenositi u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora. 

Koja su vaša prava kod obrade osobnih podataka?

Kada govorimo o obradi vaših osobnih podataka od strane Pepca, vi pri tome imate sljedeća prava:

  • pravo na pristup svojim podacima, uključujući i pravo na kopiranje istih,
  • pravo da se vaši podaci korigiraju,
  • pravo da se vaši podaci izbrišu (u specificiranim slučajevima),
  • pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu koje se bavi zaštitom osobnih podataka (u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka),  
  • pravo na ograničavanje obrade podataka.